POLISYA.TODAY

Реформування українського суспільства в контексті європейської інтеграції

Євроінтеграція – цивілізаційний вибір України, одна з ключових вимог Революції гідності. У системі зовнішньополітичних пріоритетів України вона посідає особливе місце. Європейський вибір України відкриває нові перспективи співробітництва з розвинутими державами світу, відкриває можливості економічного розвитку, зміцнення позицій України у світовій системі міжнародних відносин. Це – найкращий спосіб реалізації національних інтересів. Для України європейська інтеграція – це шлях подолання технологічної відсталості, модернізації економіки, створення нових робочих місць, залучення іноземних інвестицій і новітніх технологій та підвищення конкурентоспроможності вітчизняного товаровиробника, вихід на світові ринки, насамперед на ринок ЄС. Як невід’ємна частина Європи Україна, вона орієнтована  на діючу в провідних європейських країнах модель соціально-економічного розвитку.[2]

Український етнос завжди був органічною складовою європейської спільноти не тільки з огляду на своє географічне положення, а й завдяки особливостям культури, тісним взаємозв'язкам зі східноєвропейськими країнами, які нині відроджуються на цивілізованій основі [1]. Європейська історія – це історія війн, перемог, технічних досягнень, але передусім – це історія народження ідей, цінностей і великої культури. Саме тому Європа виглядає такою привабливою для "інших світів". В основі економічного та соціального процвітання Європи лежить перш за все культура, цивілізація. Саме Європа створила сучасний світ таким, яким він є, саме тут були закладені основи сучасного державництва, громадянського суспільства, ефективної ринкової економіки, системи соціальної справедливості.

Всі ми, українці хочемо жити як в Європі. Мати гідну заробітну плату, гарні дороги, зручний транспорт, затишні міста та села.. Все це- безперечно з категорії європейських цінностей і важливих надбань Європи. Та чи завжди високий рівень матеріального забезпечення буде означати, що ми живемо як у Європі? Адже коли ми говоримо про життя в Європі, про європейські цінності, то це не лише матеріальні потреби.

На сьогодні, Україна не зможе інтегруватися до Європейського Союзу, допоки українське суспільство не почне інтегруватися в європейську систему цінностей. Допоки ми з вами не почнемо такі цінності поділяти і сповідувати. Це красномовно доводить досвід країн Східної Європи. Вони досягли успіху у своїх реформах не тільки тому, що просто щиро хотіли повернутися до європейської родини, а тому що приєдналися до європейських цінностей. Польща, Чехія, Словаччина, Угорщина, Болгарія, Румунія – усі ці країни стали частиною європейського світу завдяки тому, що змогли визначити свою ідентичність, свою позицію в світі як європейські країни.[2]

Наша держава зможе відбутися як європейська, коли припинить метушитися між двома виборами і не буде більше гратися картою поділу між Сходом та Заходом. Такий поділ не дозволяє Україні рухатися вперед і є однією з ключових причин нестабільності в державі. Нам необхідно набути власної ідентичності – визначитися з тим, хто ми такі, куди йдемо, що нас об'єднує? Тоді ми точно станемо успішною країною.

Держава має будувати суспільство на основі спільних цінностей. Сьогодні важливо визначити  ці цінності, які здатні об'єднати нашу державу. Усіх тих, хто живе в Україні.

Історія доводить, що найпотужніший об'єднавчий потенціал мають європейські цінності. Вони приваблюють людей не лише в Європі, а й в усьому світі – в Азії, Латинській Америці, на Близькому Сході. І можна вести довгі дискусії з будь-якого приводу, але факт залишається фактом: усі успішні країни – це країни, що прийняли європейські цінності. Основна цінність це – демократія. В Європі вона жива з античних часів. Афінська демократія у свідомості європейців – символ народовладдя, коли політику держави формує воля більшості.                                  

Основна ключова демократична норма-права та свободи людини. Не побудують громадянське суспільство залежні, не вільні у своєму виборі, не захищені законом люди. У свою чергу країна, яка не забезпечує права й свободи людини, країна, де ці права й свободи брутально порушуються, ніколи не зможе стати частиною європейської спільноти. Рівність прав усіх людей – це та демократична норма, яка давно утвердилася в Європі, але досі ніяк не приживеться в Україні. Ми маємо численні привілеї для одних і цинічне ігнорування прав інших. Верховенство права та повага, гідність людини, вважаю, що це одні з ключових європейських цінностей, які зробили Європейський Союз одним з світових лідерів та це те, що варто нам запозичити. В Україні гідність та повага до кожної людини є тільки декларацією, а доступ до правосуддя майже відсутній. В нас процвітає право сили, а нам потрібна сила права!

Кожен представник влади у Давньому Римі мав чітко визначене коло повноважень і відповідав за свою діяльність. На сьогоднішній день це -залишається основою сучасної політичної системи Європи. На жаль, цього не має в нашій державі. 

Приватна власність та ринок – це поняття, які у нас і в Європі розуміють по-різному. Цінність і недоторканість приватної власності – запорука економічного зростання європейських країн. Їхня ринкова економіка побудована так, щоб міцнів заможній середній клас – основа держави. Це забезпечує не лише високий рівень життя, але й гарантує соціальний захист людей в Європі, яка і тут є взірцем для багатьох країн світу.    

Україна задекларувала на весь світ своє прагнення проєвропейського курсу. Цінності які сповідує Європа близькі і українцям. Інститут Горшеніна у співпраці з Представництвом Фонду ім. Фрідріха Еберта в Україні та Білорусі провів дослідження, в якому фахівці Інституту шукали відповіді на запитання, яким є уявлення українців про європейські цінності? Чи розділяють вони основні принципи європейської спільноти? Як залежить уявлення про європейські цінності від регіону проживання та віку? Чи пов'язане уявлення про європейські цінності з тим, який зовнішньополітичний курс підтримує людина? Як формуються уявлення українців про європейські цінності? У рамках всеукраїнського кількісного дослідження респондентам було запропоновано відзначити, які три європейські цінності є найважливішими для них особисто. Разом з тим, їм необхідно було відповісти, які з переліку цінностей, на їхню особисту думку, є найголовнішими для мешканців України та європейців. Дослідження продемонструвало, що верховенство права — це є найбільш затребуваною цінністю. При цьому варто зауважити, що йдеться якраз не про тотальну закон слухняність, а навпаки це принцип, за яким права людини вищі за закон. На принципі верховенства права працює, наприклад, Європейський суд з прав людини - він може ухвалити рішення на користь громадянина у суперечці з державою, навіть якщо держава не порушила власний закон, але якщо цей закон порушує права людини, прописані в Європейській конвенції з прав людини.[5]

Друга цінність-рівність перед законом. Тут йдеться переважно про невідворотність покарання за правопорушення, без огляду на посади, регалії чи достаток. Однак усі учасники груп погоджуються, що шлях до реалізації зазначених цінностей буде тривалим, адже, на їхню думку, в нашій державі відсутні справедливі суди; корупція сягнула шалених масштабів і охопила практично усі сфери життя; законодавча система вкрай недосконала; у свідомості громадян немає ані поваги, ані страху перед законом. Права людини також виділили респонденти. При чому найчастіше учасники дискусій згадують про права дітей. Йдеться про заборону фізичного і психічного насильства щодо них.[4]         

Третім стовпом європейського суспільства респонденти вважають демократію. Доволі часто респонденти асоціюють демократію із свободою слова та правом на протест. Мир як прийнятна та важлива цінність була також згадана на усіх групах, що ще раз говорить про незадоволеність в українців різних регіонів базових цінностей та потреб, наприклад, таких, як потреба у фізичній безпеці. Рівність -у якості європейської цінності згадали в  половині груп. Її сприйняття також є надзвичайно багатоплановим. Воно включає у себе: відсутність дискримінації за гендерною чи расовою ознакою, рівність можливостей, відносну майнову рівність, рівність усіх перед законом, рівні можливості для людей з інвалідністю. Згадана цінність особливо близька респондентам і не викликає жодної критики.

Респонденти вважають, що в державі повинні бути створені умови для її реалізації. Важливою особливістю європейського суспільства є загальна повага до закону, усвідомлення його важливості для гармонійного співіснування. За таких умов, чим більше людей дотримується норм права, тим масштабнішим стає цей процес – те, що ми вкладаємо у поняття правова країна. І навпаки, чим більше людей нехтують правами іншим, тим швидше це набуває масових руйнівних масштабів.[6] 

Сила Європи – це ті непорушні цінності, завдяки яким вона і понині залишається найвпливовішим центром світової цивілізації. А єдність цих цінностей – фундамент, на якому стоїть Європейський Союз. Єдина Європа – це не лише геополітика та економіка, а готовність йти на  компроміс, щире бажання уникнути конфліктів через мовні, культурні, етнічні, конфесійні особливості націй. Ми повинні сприйняти європейські цінності, близькі і зрозумілі кожній людині, а потім законодавчо і на практиці підтвердити, що ми, нарешті, почали розглядати їх як норму життя. Саме це і буде справжнім початком розбудови сучасної європейської держави з гордою назвою Україна.
 


Коваленко С.В
Викладач суспільних дисциплін
ДНЗ «Малинський професійний ліцей».

 

Список використаних джерел та літератури

1. Волес,В., Волес Г. Творення політики в Європейському Союз / Пер. з англ. Р. Ткачук. - К.: Вид-во Соломії Павличко “Основи”, 2004. - 871 с.

2.Ковальова О.О. Стратегії євроінтеграції: як реалізувати європейський вибір України: Монографія.- К.: Ін-т держави і права ім. В.М.Корецького НАН України, 2003. - 340 с.

3.Політика інтеграції українського суспільства в контексті викликів та загроз подій на Донбасі (національна доповідь) / [Лібанова Е.М., Горбулін В.П., Пирожков С.І. та ін.]; за ред. Е.М.Лібанової. – К.: НАН України, 2015. – 363 с.

4.https://pidruchniki.com/74104/politologiya/ukrayina_konteksti_yevropeysk...

5. https://zaholovok.com.ua/jevropeiski-tsinnosti-yaki-same-zakhoplyuyut-na...

6.http://nbuviap.gov.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=1209:....

Слідкуйте за оновленнями на наших сторінках у Фейсбуці та Твіттері, а також підписуйтесь на наші канали у Youtube і в Telegram.

Читайте також:
Останні новини
Сьогодні йому виповнилося б 32… Пам’яті Володимира...
Сьогодні йому виповнилося б 32… Пам’яті Володимира...
Павленко В'ячеслав Вікторович 
Опанасенко Валентин Сергійович 
Олексієнко Микола Станіславович
Осадчук Анатолій Олександрович
Литвиненко Юрій Сергійович
Андрійчук В'ячеслав Вікторович
Семенюк Віталій Григорович
Шатило Олександр Анатолійович
Подробиці подвійного ДТП на Малинщині
Аналіз: цієї весни в плей-офф НХЛ від одного гола...
Закон про мобілізацію: як працюватимуть сервісні ц...
Компанія «Акріс Груп» привітала мешканців Житомирщ...
10 захоплюючих ігрових автоматів для Android
Снітко Сергій Віталійович
Марченко Олександр Васильович
Лукашенко Віктор Іванович
Дідківський Ігор Миколайович
Єсипенко Андрій Миколайович